Agnieszka Mucko:

Patrząc poza własną specjalizację prawniczą, łatwiej jest nam rozwiązać kompleksowe problemy związane z prawem pracy

'W kwestiach międzynarodowych rozwiązania w zakresie prawa pracy mogą mieć daleko idące konsekwencje w innych obszarach. W naszych poradach bieżemy pod uwagę więcej niż tylko prawo pracy, aby zapewnić naszym klientom kompleksowe rozwiązanie.'

Contact Agnieszka

Agnieszka Mucko

Adwokat - Amsterdam

Agnieszka jest adwokatem w Pallas Employment Lawyers i jest dopuszczona do wykonywania zawodu w Holandii.

Agnieszka ma wioleletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu niderlandzkiego i międzynarodowego prawa pracy. Agnieszka specjalizuje się w kompleksowych kwestiach pracy transgranicznej oraz sprawach z zakresu zmian warunków zatrudnienia, wynagrodzenia zmiennego, rozwiązań umów o pracę, procesów restruktruyzacji i zakazu konkurencji.

Agnieszka urodziła się i częściowo wychowała w Polsce. Dzięki temu biegle włada językiem niderlandzkim, angielskim i polskim, zarówno w mowie, jak i piśmie. Agnieszka skończyła studia prawnicze na Universiteit van Amsterdam.

Agnieszka regularnie prowadzi szkolenia, warsztaty i prezentacje z zakresu międzynarodowego i niderlandzkiego prawa pracy.

Od grudnia 2017 do czerwca 2018 była zaangażowana w organizację Summer Conference stowarzyszenia młodych prawników, the European Young Bar Association. W dodatku Agnieszka należy również do:

  • Niderlandzkiej Rady Adwokackiej,
  • Niderlandzkiego Stoważyszenia Młodych Adwokatów Prawa Pracy.
Contact Agnieszka